Συμβιώνοντας με την κοιλιοκάκη

Ο Σύλλογος δράση για την κοιλιοκάκη πρόκειται να πραγματοποιήσει τη 7η Επιστημονική Ημερίδα του στις 27η Νοεμβρίου
2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πμ έως 14.30 στο ξενοδοχείο Grand Hotel στη Θεσσαλονίκη .
Το αποστακτήριο Σαγιά υποστηρίζει την εκδήλωση ως αρωγός στον σκοπό του Συλλόγου , ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός.

https://www.dropbox.com/sh/z6ww7pnpvxzngxc/AACaaQpOP9ffY0cdQfI8iYWSa?dl=0